Aktualności

2011-10-06 Zrozum i zmieniaj swoją organizację

Jak skutecznie angażować w działalność organizacji pozarządowych – na ten temat w trakcie dwóch jednodniowych szkoleń chcą dyskutować przedstawiciele Federacji i kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji. Spotkania dotyczą nowatorskiego podejścia do aktywizowania członków i współpracowników organizacji. Założeniem jest, że liderzy NGO odsuwają się w cień i dają szansę innym.

- Szkolenia wynikają z naszych obserwacji, że w organizacjach zbyt mało osób potrafi brać odpowiedzialność za podmiot i jego działania. Liderzy są na swój sposób samotni – komentuje Janusz Wiśniewski, koordynator zespołu eksperckiego Kujawsko-Pomorskiej Federacji NGO.

To właśnie zespół ekspercki wypracował proste „narzędzie samooceny organizacji”, które ma za zadanie pomóc w wewnętrznej ocenie podmiotu, by nie tylko szefowie, ale przede wszystkim członkowie, pracownicy i wolontariusze wpływali na to jak organizacja planuje swoje działania a potem je realizuje. – Nasze organizacje członkowskie już stosują „narzędzie samooceny” i wyniki także dla nich są zaskakujące – opowiada Janusz Wiśniewski. – Dlatego też chcemy podzielić się na szkoleniach tymi wynikami i pokazać jak zaangażować członków organizacji do ocenienia organizacji, aktywności i planowania działań. Te spotkania to mniej szkolenia, a bardziej dyskusja i wymiana doświadczeń, której w NGO często nam brakuje  – dodaje.

Szkolenia „Kolejne walne…, czyli jak skutecznie angażować w działalność organizacji pozarządowych” odbędą się w dwóch terminach: 25 października w Toruniu i 27 października w Bydgoszczy. Udział w nich jest bezpłatny, a zgłoszenia do udziału przyjmowane są do piątku, 21.10.2011 (faks 56 651 82 78; e-mail: federacja@federacja-ngo.pl).

Pobierz zgłoszenie udziału w szkoleniu >>>
 

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).