Aktualności

2014-11-18 Zostaw swój 1% w Kujawsko-Pomorskiem

W 2013 roku łączna kwota przekazana organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia podatku dochodowego wyniosła 506 mln zł. Jest ona większa niż w roku 2012 podobnie jak większa jest liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2013 rok złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku na organizacje pozarządowe.

Nie zmienia się jedno – ponownie 50 organizacji uzyskujących największe sumy zgromadziło łącznie ponad połowę całej kwoty z 1%. Są to duże organizacje, które mają możliwość zaistnienia w ogólnopolskich mediach.

- Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy środki z 1% wspierają kilkadziesiąt największych fundacji i stowarzyszeń, a w niewielkim stopniu wzmacniają lokalne organizacje. A takie właśnie były założenia idei przekazywania części swojego podatku organizacjom pożytku publicznego – mówi Ewa Grobelska, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Federacja rozpoczęła właśnie działania, które maja pomóc w zmianie tej sytuacji. – Chcemy przekonać mieszkańców naszego województwa, do tego by wspierali jednym procentem swojego podatku lokalne organizacje, a tym samym przyczyniali się do poprawy warunków życia w naszym województwie - kontynuuje Ewa Grobelska. – Jesteśmy w trakcie przygotowywania kampanii społecznej, którą rozpoczniemy w roku 2015 i będziemy kontynuować w latach następnych.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza 21 podmiotów, z których część posiada status organizacji pożytku publicznego. Jednym z jej celów jest wzmacnianie i promocja organizacji w województwie. - Właśnie dlatego 6 listopada br. przeprowadziliśmy szkolenie dla liderów naszych organizacji, którzy tworzą grupę roboczą, która zaplanuje i przeprowadzi kampanię - podsumowuje Ewa Grobelska. Członkowie Federacji zainwestują własne środki by przeprowadzić pierwszą wspólną kampanię społeczną.

Efekty ich pracy będzie można zobaczyć już na początku przyszłego roku.