Aktualności

2010-05-21 Zostaliśmy oficjalnie zarejestrowani!

Właśnie dziś do biura Federacji wpłynęło postanowienie z Krajowego Rejestru Sądowego ws. rejestracji w Rejestrze Stowarzyszeń Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja została wpisana pod numerem KRS 0000356535.