Aktualności

2015-10-14 Zmieniaj i rozwijaj Stary Fordon
fot. Damian Andruszczak

Powołanie społecznych opiekunów zabytków, fontanna z możliwością ochłodzenia się i zabawy z wodą, bezpłatne strefy wi-fi, stacje roweru aglomeracyjnego, nowa biblioteka – czy to postulaty spisane z ulotki wyborczej? Nie, to zebrane pomysły mieszkańców Starego Fordonu, wypracowane w procesie partycypacyjnym, które teraz można komentować i uzupełnić w ramach konsultacji społecznych.

Prace nad społeczną strategią rewitalizacji Starego Fordonu trwały kilka miesięcy. W tym czasie badane były potrzeby mieszkańców, ich oczekiwania i obawy związane z planowanymi zmianami. Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami pracowali w kilku grupach, w których szukali rozwiązań na ożywienie Starego Fordonu. Dokument stanowi zestaw ponad 100 połączonych ze sobą działań, ale nie jest to lista zamknięta. Realizatorzy procesu - Fundacja UKW przy współpracy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju – czekają na kolejne uwagi i opinie (do 18 października br.).

Strategia, po ewentualnych poprawkach będzie podstawą do przygotowywanego przez Urząd Miasta w Bydgoszczy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Starego Fordonu. Konsultowany dokument skomentować można w serwisie stacja-konsultacja.pl (link bezpośredni >>>).