Aktualności

2019-06-10 Zmiany w ustawie o pożytku publicznym (konsultacje)

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uczestniczyć w konsultacjach można także przez system stacja-konsultacja.pl.

Projekt ustawy o zmianie ustawy to cztery strony, na których opisano zmiany w organizacji prac Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pomysł powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Tekst projektu wraz z uzasadnieniem wprowadzenia ustawy i z oceną skutków regulacji opublikowaliśmy na stacja-konsultacja.pl. Konsultacje trwają 14 dni, od dzisiaj do 24 czerwca br.