Aktualności

2014-08-20 ZIT na BTOF w RPO

Tytuł powyżej to nie efekt wirusa komputerowego ani przypadkowego uderzenia ręką w klawiaturę. Za tym skrótem kryją się... miliony.

Z założenia chodzi o nowe podejście do planowania kluczowych inwestycji i strategicznych kierunków rozwoju dużych miast w powiązaniu z okolicznymi samorządami (założenie to nazwano ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Czyli wychodzimy ze sztywnych ram i granic samorządu i wspólnie planujmy strategiczne kierunki rozwoju obszaru jako takiego. Plany te mają szansę na dofinansowanie ze środków europejskich (RPO). W województwie kujawsko-pomorskim Bydgoszcz i Toruń oraz 23 inne samorządy (tzw. Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny - BTOF) zawiązały w tym celu porozumienie.

Aby z tych środków skorzystać trzeba najpierw opracować plany strategiczne.
Obecnie trwają konsultacje społeczne szczegółowych dokumentów strategicznych opracowanych przez firmę Deloitte. Dotyczą one pomysłów na:

  • rewitalizację miast,
  • rozwój gospodarczy i rynku pracy.

W tych dokumentach znajdziemy wizję priorytetowych kierunków wymagających inwestycji.

  • rozwój szkolnictwa wyższego (tu znajdziemy m.in. propozycje konkretnych przedsięwzięć – fiszki projektowe - mających na celu rozwój Collegium Medicum w Bydgoszczy),
  • lepszą opiekę zdrowotną (tu z kolei znajdziemy zbiór różnych przedsięwzięć – fiszki projektowe - od zakupu oprogramowania kadrowo–finansowo–księgowego dla SPZOZ w Koronowie po warsztaty udzielania pierwszej pomocy w gminie Czernikowo).

Czy wskazane kierunki rozwoju odpowiadają na wyzwania i problemy tego obszaru? Czy planowane inwestycje spełniają założenia ZIT? Do 27 sierpnia 2014 roku trwają konsultacje tych strategii. Swoją opinię lub sugestię można przekazać za pośrednictwem bezpłatnego serwisu stacja-konsultacja.pl.