Aktualności

2013-06-26 Zgłoś lub rekomenduj przedstawiciela NGO

Rozpoczął się nabór zgłoszeń przedstawicieli kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych do grupy roboczej, która przygotuje Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – dokument, który opisze kujawsko-pomorski pomysł na wydatkowanie środków unijnych w najbliższych latach.

O problemach z wyłonieniem kandydatów III sektora do pracy w Grupie roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego, proteście Federacji oraz o spotkaniu Federacji z marszałkiem województwa pisaliśmy niedawno. Teraz, wskazany został nowy termin wyłonienia przedstawicieli NGO, a Federacja wspólnie z Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi opracowała procedurę naboru i wyłonienia 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych wraz z 6 stałymi zastępcami, którzy wejdą w skład ww. Grupy. Osoby kandydujące muszą nie tylko zostać zgłoszone przez konkretną organizację pozarządową, ale także przedstawić rekomendacje innych organizacji. Ważne jest, że rola „stałego zastępcy” polega na równoległym udziale w pracach Grupy, przy czym bez prawa głosu (efektem będzie więc swoiste uzgadnianie głosu min. przez reprezentanta i jego zastępcę).

Spotkania Grupy roboczej będą odbywały się w godzinach przedpołudniowych w Toruniu. Spotkanie inauguracyjne zaplanowano na 16 lipca 2013 roku. Następnie, również w miesiącach wakacyjnych i jesienią br. planowane są spotkania warsztatowe (w podgrupach). Grupa robocza będzie pracować do czasu przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego RPO na lata 2014-2020 – przewidywane zakończenie prac Grupy to grudzień 2013 roku. Praca w Grupie roboczej ma charakter społeczny.

Osoby zainteresowane zobowiązani są do przesłania formularza zgłoszeniowego w formie skanu do 2 lipca 2013 roku na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi materiałami:

1. Procedura naboru do Grupy roboczej (zasady)
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Wzór rekomendacji