Aktualności

2012-08-12 Zdecyduj jak wydawać publiczne pieniądze

Właśnie teraz, w wakacje jest czas, aby organizacje realnie wpłynęły na to, jak realizowane będą działania województwa na rzecz osób niepełnosprawnych. Czemu będą służyły i na co wydawane będą wojewódzkie pieniądze. W sierpniu i we wrześniu trwają konsultacje społeczne ważnych również dla organizacji dokumentów. Federacja zbiera uwagi i przekazuje je dalej do właściwych instytucji.

W wakacje trwają liczne konsultacje społeczne. Publicznej dyskusji poddano m.in. „Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku - Równe szanse” czy „Wojewódzkie Program Przeciwdziałania Narkomanii do roku 2016”. To wszystko projekty, do których organizacje pozarządowe mogą wnosić swoje uwagi i propozycje. Federacja proponuje korzystanie z prostego internetowego narzędzia, w którym publikuje wszystkie dokumenty i daje możliwość ich komentowania. Potem uwagi te zbiera w jeden dokument i przekazuje do instytucji, która ogłosiła konsultacje. Federacyjny System Komunikacji i Konsultacji sprawdził się już nie raz.

Czasu na konsultacje jest coraz mniej, bo zazwyczaj trwają one kilka tygodni. Uwagi do programu na rzecz osób niepełnosprawnych można zgłaszać do 15 sierpnia, a do koncepcji przeciwdziałania narkomanii do 20 sierpnia br.

Oczywiście nie zawsze na konsultacje jest aż tyle czasu. Znacznie dłużej trwa zbieranie uwag i propozycji dotyczących przyszłości wspierania działań kulturalnych w Toruniu (7 września br.). Natomiast prawdopodobnie najkrótsze konsultacje dotyczyć będą zasad konkursów o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, które zapowiada Urząd Marszałkowski – zainteresowani mają tu z reguły maksymalnie do 5 dni na złożenie propozycji. Można się spodziewać, że tak będzie też w tym roku – póki co, Urząd zaplanował konsultacje tzw. planów działań na początek sierpnia br. i zapowiedział, że potrwają dwa tygodnie. Do dziś (12 sierpnia br.) konsultacji tych nie ogłosił.
 

System przygotowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).