Aktualności

2012-03-12 Zaprojektuj Znak jakości Federacji

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej ‘Znaku jakości Federacji’. Do wygrania umowa o wartości 1.650,00 zł!

Identyfikacja wizualna obejmuje:
a. logo wraz z nazwą promocyjną ‘Znaku jakości Federacji’,
b. projekt certyfikatu ‘Znaku jakości Federacji’,
c. projekt statuetki ‘Znaku jakości Federacji’,
d. (ewentualnie) dodatkowe propozycje elementów identyfikacji.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prawne (m.in. agencje reklamowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne) oraz pełnoletnie osoby fizyczne (w tym studenci).

Zgłoszenie do konkursu wraz z projektami należy dostarczyć (mailem [skan], pocztą tradycyjną lub osobiście) do dnia 27 marca 2012 roku [decyduje data wpływu] do Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń; federacja@federacja-ngo.pl). Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Federacji.

Znak jakości będzie od 2012 roku przyznawany organizacjom pozarządowym (fundacjom i stowarzyszeniom) z województwa kujawsko-pomorskiego, które pozytywnie przejdą procedurę weryfikacji dotyczącą przede wszystkim jakości zarządzania organizacją, transparentności jej funkcjonowania, jakości podejmowanych działań oraz współpracy.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne w Regulaminie konkursu oraz w biurze Federacji.

Do pobrania: 01_Regulamin_konkursu; 02_Wzor_zgloszenia

 

 

Proces certyfikacji realizowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).