Aktualności

2015-11-05 Zapraszamy do… Warszawy

Jaka jest praktyka wdrażania „nowych funduszy UE”? Temu poświęcone będzie jednodniowe spotkanie dla organizacji pozarządowych, 18 listopada br. w Warszawie, którego współorganizatorem jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.

„Praktyka wdrażania funduszy europejskich 2014+ z perspektywy sektora obywatelskiego” to konferencja dla zainteresowanych stanem wdrażania funduszy UE w Polsce, szczególnie dla reprezentantów organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących programy operacyjne, obserwatorów w tych komitetach i osób zainteresowanych monitorowaniem funduszy i oddziaływaniem na sposób i jakość ich wdrażania.
Uczestnicy konferencji pracować będą w ramach warsztatów i dyskutować w trakcie paneli tematycznych nad kwestiami partnerstwa we wdrażaniu funduszy w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (na poziomie regionalnym i krajowym), nad „odświeżeniem” 12 postulatów, nad realnym działaniem dla zrównoważonego rozwoju oraz nad praktyką wsparcia osób z niepełnosprawnościami w świetle konwencji ONZ i przepisów krajowych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano zwrot kosztów podróży w obie strony w wysokości do kosztu przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Szczegóły organizacyjne dostępne są tutaj, a program konferencji tutaj >>>