Aktualności

2012-09-17 Żadnych faktur, tylko rezultaty? Głos w dyskusji

Całkowita rezygnacja z systemu rozliczania dotacji w oparcie o faktury i rachunki, stworzenie możliwości składania ofert przez aplikację internetową oraz przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o nowych rozwiązaniach to główne postulaty zgłoszone przez Federację do propozycji nowego sposobu rozliczania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Stanowisko Federacji zostało przygotowane wspólnie z Grupą Roboczą Specjalistów (GRS), która działa przy toruńskim Regionalnym Centrum Ekonomii Społecznej.

Przypomnijmy, że pomysł wprowadzenia nowych zasad rozliczania dotacji przez organizacje pozarządowe pojawił się w Kancelarii Prezydenta RP, która wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego i Pracownią Stocznia opracowała pomysł nowych rozwiązań. Zakłada on, że organizacje będą rozliczały się z efektów, czyli rezultatów swoich ofert, a nie z faktur i rachunków. Ważniejsze ma być to co zostało osiągnięte, a nie czy poprawnie opracowano tabele finansową z rozliczeniem. [Tu można zapoznać się z całością propozycji >>>]

Propozycja nowego systemu rozliczeń trafiła następnie do konsultacji w III sektorze. I właśnie w odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji, Federacja i Grupa Robocza Specjalistów przygotowały swoje propozycje i uwagi i przekazały do Kancelarii Prezydenta uwagi. „W dłuższej perspektywie wprowadzenie zmian służyć będzie podniesieniu jakości działań organizacji, a tym samym współpracy międzysektorowej (…), umożliwi pojawienie się nowych, ciekawych i efektywnych pomysłów działań, dzięki kreatywności organizacji, które do tej pory nie realizowały zadań publicznych z powodu niechęci do udziału w złożonych procedurach aplikowania i rozliczania” – można przeczytać we wspólnym stanowisku.

Grupa Robocza i Federacja jako nietrafiony wskazały pomysł pozostawienia dotychczasowego sposobu rozliczania dotacji i równoległe i dobrowolne stosowanie nowego sposobu. Podkreślono również, że zaproponowane przez Kancelarię Prezydenta RP rozwiązanie jest od stycznia br. w podobnej wersji stosowane przy rozliczaniu środków unijnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Dlatego też testowanie nowego rozwiązania może być prostsze a wzorowanie się na modelu z PO KL pozwoli uniknąć wielu niedociągnięć i błędów. Członkowie GRS i Zarząd Federacji wskazali także, że niezbędne będzie testowanie nowego rozwiązania, najlepiej w porozumieniu z organizacjami infrastrukturalnymi i sieciującymi, jak też szeroka akcja informacyjna adresowana do organizacji pozarządowych i samorządów.

Całość stanowiska można przeczytać tutaj, a wszystkie stanowiska i rekomendacje Federacji zebrane są w zakładce "Konsultujemy".