Aktualności

2015-04-16 Wystartował Komitet Monitorujący RPO 2014-2020. Z udziałem NGO
Komitet Monitorujący RPO WKP 2014-2020 [fot. Szymon Zdziebło]

Dziś rozpoczął pracę Komitet Monitorujący RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – jest w nim także dziesięcioosobowa reprezentacja organizacji pozarządowych z regionu, a w tej grupie cztery osoby związane z Federacją.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (KM RPO) to pięćdziesięcioosobowe gremium, które m.in. zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie propozycje zmian w RPO. W KM zasiadają reprezentanci samorządu województwa, powiatów, gmin oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki.

Reprezentanci organizacji pozarządowych zostali wybrani w głosowaniu przeprowadzonym w lutym i marcu br. (więcej o wyborach >>>). Kujawsko-pomorski sektor pozarządowy ma w Komitecie 5 par reprezentantów („para” to członek i stały zastępca członka). Trzy z tych par zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska, (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja). W trzeciej z kategorii wybrani zostali reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski i Elżbieta Wysocka. Kolejne dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”. Jedną z tych par tworzą popierani przez Federację: Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia).

Więcej informacji oraz zdjęcia z inauguracyjnego spotkania Komitetu można zobaczyć tutaj >>>
Na zdjęciu: Komitet Monitorujący RPO WKP 2014-2020 [fot. Szymon Zdziebło, www.kujawsko-pomorskie.pl]