Aktualności

2015-02-09 Wysoka frekwencja, sukces Federacji

Aż 118 kujawsko-pomorskich organizacji oddało głos w wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020. W wyniku głosowania do Komitetu została wybrana para kandydatów popierana przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

O dwa, tzw. tematyczne miejsca w Komitecie ubiegało się 6 par kandydatów z kujawsko-pomorskich NGO. Głosowanie trwało dwa tygodnie. W wyborach swój głos oddało 118 organizacji – to bardzo dobry wynik, porównywalny z niektórymi głosowaniami do komitetów monitorujących programy europejskie na szczeblu ogólnopolskim.
Do KM wybrani zostali kandydaci z największą liczbą głosów: ks. Marek Borzyszkowski (kandydat), Mirosława Tomasik (zastępca) – 37 głosów i para popierana przez Federację: Tomasz Dominiak (kandydat, Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (zastępca, Fundacja Daj szansę z Torunia) – 28 głosów.

Łącznie kujawsko-pomorski sektor pozarządowy będzie miał 5 par reprezentantów w Komitecie. Wraz z wybranymi właśnie przedstawicielami NGO, tworzą go także osoby, które zgłosiły się na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska, (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja). W trzeciej z kategorii do KM RPO wybrani zostali również reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski i Elżbieta Wysocka.

Serdecznie dziękujemy organizacjom regionu za poparcie kandydatów, których zaproponowaliśmy do Komitetu! Na stronie internetowej Federacji publikować będziemy informacje o pracach Komitetu, od jego pierwszego spotkania, które już niebawem.

Oficjalna strona wyborów >>>
Wyniki głosowania (wraz ze wskazaniem organizacji popierających konkretnych kandydatów) >>>