Aktualności

2013-04-13 Wyróżnimy organizacje. Rozpoczynamy II edycję certyfikacji
fot. Marcel Woźniak

Nie konkurs, nie kontrola, nie certyfikat ISO. Czym zatem jest certyfikacja jakości „Organizacja sprawdzona”? To propozycja i konkretna oferta organizacji (skupionych w Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) dla organizacji z regionu.

W kwietniu br. rusza druga edycja certyfikacji „Organizacja sprawdzona”, w pierwszej edycji w 2012 roku decyzją Kapituły wyróżnionych zostało siedem organizacji: Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z Grudziądza, ‘Jestem' Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia z Torunia, Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia, Stowarzyszenie Oświatowe na Rzecz Dzieci i Młodzieży 'Równe Szanse' z Redcza Krukowego i Klub Sportowy GWIAZDA z Bydgoszczy. Certyfikaty i statuetki wręczono uroczyście podczas Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy.
 

fot. Marcel Woźniak

Kto uzyska certyfikat w 2013 roku?

Przyznanie certyfikatu przez kilkunastoosobową Kapitułę jest potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych, standardów zarządzania, współpracy z administracją i biznesem, rzetelności w pracy z odbiorcami wsparcia. Buduje wzajemne zaufanie.

Każda organizacja uczestnicząca w procesie certyfikacji – podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Kapituły w jej siedzibie – uzyskuje swoisty bezpłatny ‘audyt’ swojej działalności. Wizyta, podczas której wykorzystywana jest część B ankiety certyfikatu (w załączeniu) jest pomocna zarówno dla członków Kapituły, jak i osób zarządzających NGO: inspiruje do analizy jakości zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, kwestii samooceny organizacji, jakości współpracy z otoczeniem, promocji wizerunku rzetelnego NGO. Dzięki temu organizacje mają możliwość skorzystania z adekwatnej do indywidualnych potrzeb, bezpłatnej pomocy prawnej, księgowej, czy promocyjnej.

Certyfikacja jest propozycją dla kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych od... organizacji skupionych w Federacji. Ofertą, której celem jest podnoszenie jakości działania III sektora, organizacji non-profit, który ma ambicje funkcjonować w sposób coraz bardziej profesjonalny w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Rzetelność, odpowiedzialność, przejrzystość i wysoka jakość pracy może i powinna cechować wszystkie organizacje, niezależnie od wysokości budżetu, zasobów lokalowych, kadrowych czy obszaru działania.  Potwierdza to ubiegłoroczna decyzja Kapituły przyznania certyfikatu bardzo różnorodnym organizacjom.

Zapraszamy do udziału, zgłoszenia do 22 kwietnia br. – szczegóły w załącznikach (poniżej).

Certyfikat „Organizacja sprawdzona” w 2013 roku:

1. Regulamin certyfikatu,
2. Opis procedury certyfikacji,
3. Ankieta certyfikatu – część A,
4. Ankieta certyfikatu – część B,
5. Pakiet korzyści