Aktualności

2014-01-22 Wypowiedz się! Nadchodzą kolejne zmiany w PO KL

Kolejne zmiany dla realizatorów projektów PO KL planuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. I znowu chodzi o uszczegółowienie regulacji dotyczących zatrudniania personelu w projekcie. Zachęcamy do komentowania tego rozwiązania w naszym Systemie Konsultacji.

Zmiany poddane konsultacjom społecznym dotyczą głównie zakresu stosowania tzw. stawek jednostkowych oraz angażowania personelu. Tym razem Ministerstwo proponuje, by wprowadzony w 2012 roku limit godzin pracy w projektach miesięcznie (240 godzin) rozszerzyć na wszystkie zadania wykonywane przez daną osobę – bez względu na to, czy zadania te finansowane są ze środków unijnych czy też ze środków własnych beneficjenta. Co to spowoduje? Na pewno większą „papierologię”. Każda osoba zatrudniona np. na jedną umowę na ¼ etatu w projekcie „unijnym”, i na drugą na ¾ etatu do zadań poza projektem będzie zmuszona do prowadzenia ewidencji tego co i kiedy robiła w ciągu miesiąca. Zobowiązania będzie do sumowania przepracowanych godzin, tworzenia szczegółowych zestawień a realizator projektu będzie to wszystko gromadził, przechowywał, przekazywał kontroli itd.

Zachęcamy do komentowania tej i innych propozycji Ministerstwa w naszym Systemie Komunikacji i Konsultacji. System pozwala na zamieszczanie wypowiedzi (również pod pseudonimem), a Federacja następnie zbierze wszystkie uwagi i propozycje i przekaże je do Ministerstwa. Termin na zgłaszanie uwag upływa 03 lutego br.