Aktualności

2013-06-25 Wyobraź sobie organizacje pozarządowe za 10 lat i powiedz o tym

Jakiego rozwoju naszego regionu chcemy i jaka w tym rozwoju powinna być rola organizacji pozarządowych – właśnie teraz na przełomie czerwca i lipca jest czas, aby zgłosić swoją opinię i propozycje. Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku”. Możliwości zabrania głosu jest kilka i są one bardzo proste.

Do 15 lipca br. w Urzędzie przyjmowane są uwagi do Strategii. Federacja udostępniła projekt dokumentu w Serwisie Komunikacji i Konsultacji. Dzięki temu można w prosty sposób wpisywać uwagi i komentarze do Strategii, które Federacja następnie zbierze i przekaże do Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo, 04 lipca br. odbędzie się spotkanie dla organizacji III sektora poświęcone Strategii (o możliwości udziału w spotkaniu czytaj tutaj >>>).

W celu ułatwienia zapoznania się i zrozumienia dokumentu na jego pierwszych stronach znajduje się krótki opis czemu dokument służy i wskazanie jak Strategię czytać (czemu służą poszczególne części dokumentu). W trakcie konsultacji warto zapoznać się z postulatami Federacji do Strategii >>>