Aktualności

2012-08-08 Wyłoniliśmy uczestników Akademii trenera NGO

Po drugim etapie rekrutacji, – przeprowadzonym w formie indywidualnych spotkań z kandydatami, – wyłoniliśmy grupę uczestników Akademii trenera NGO.

Kandydaci, po pozytywnym wyniku etapu formalnego, zostali zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne, w których odpowiadali na kilka pytań. Spośród 24 osób, które wzięły udział w spotkaniach, wyłoniliśmy grupę 16 uczestniczek i uczestników – są to osoby, które w trakcie rekrutacji otrzymały min. 8 punktów na 14 punktów możliwych do zdobycia. Wszyscy związani są z kujawsko-pomorskimi organizacjami pozarządowymi, zarówno z dużych miast regionu, jak i mniejszych miejscowości (każdy z zakwalifikowanych uczestników reprezentuje inną organizację). Poniżej publikujemy listę osób przyjętych. Pozostałych kandydatów wpisaliśmy na listę rezerwową – zaprosimy ich do udziału w Akademii, w wypadku ewentualnej rezygnacji osób z listy podstawowej. Serdecznie dziękujemy za udział w procesie rekrutacji, zwłaszcza za udział w bezpośrednich, bardzo ciekawych i bardzo sympatycznych spotkaniach!

Wynik II etapu rekrutacji >>>

"Akademia Trenera NGO" to projekt Federacji, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Akademia ma za zadanie pomóc osobom zaangażowanym w działalność organizacji pozarządowych, które jednocześnie zdobywają doświadczenia w pracy jako prowadzący szkolenia lub udzielający doradztwa. Akademia to trzy wyjazdowe warsztaty trenerskie oraz indywidualne spotkania coachingu.

Program pierwszego ze spotkań szkoleniowych (sesja trzydniowa) >>>Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  -  PO FIO 2012.