Aktualności

2013-02-13 Wydaliśmy poradnik o konsultacjach społecznych

Publikacje o konsultacjach społecznych adresowane są najczęściej do pracowników administracji publicznej. My pokazujemy w jaki sposób to organizacje pozarządowe mogą i powinny angażować się w procesy konsultacyjne.

Poradnik ma za zadanie pokazać jakie są wymagania prawne dla prowadzenia konsultacji, jak też – na podstawie przykładu konsultowania programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – opisać ich przebieg. Omawiamy standardy konsultacji oraz pokazujemy, w jaki sposób te standardy zastosować w procesie konsultacji programu współpracy z NGO. Publikacja stanowi praktyczne uzupełnienie szkoleń nt. technik dialogu obywatelskiego, które Federacja prowadziła od listopada 2012 roku dla organizacji pozarządowych z naszego województwa.

Jeśli Państwa organizacja jest zainteresowana otrzymaniem publikacji (przekazujemy ją bezpłatnie) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem Federacji. Poradnik można też uzyskać w wersji elektronicznej (Pobierz>>>).