Aktualności

2014-06-03 Wybraliśmy koncepcje, zaczynamy konsultacje

Aż siedem procesów konsultacyjnych – to efekt współpracy Federacji, Powiatu Bydgoskiego i gmin powiatu: wspólnych szkoleń, spotkań i dyskusji. Wspólny zespół Federacji i Powiatu ocenił pomysły konsultacyjne i przyznał na ich realizację środki finansowe.

Nad koncepcjami pracowało ponad 30 osób od grudnia 2013 roku. Podczas warsztatów i spotkań szczegółowo planowane były poszczególne etapy realizacji procesów konsultacji społecznych: diagnoza, komunikacja, zasięganie opinii, ewaluacja. Akcenty, a nawet całe pomysły mocno się zmieniały podczas tych kilku miesięcy.

Ostatecznie realizowanych będzie 7 procesów. Założeniem części z nich jest wypracowanie konkretnych dokumentów:

  • Plan Rozwoju Ścieżek Rowerowych w Powiecie Bydgoskim do 2020 roku (1); Kryteria ocen ofert NGO w Powiecie Bydgoskim (2) i Gminie Sicienko (3); Regulamin konsultacji społecznych w Powiecie Bydgoskim (4) i Gminie Dobrcz (5).

Dla innych to partycypacyjny proces współtworzenia przedsięwzięć:

  • fundusz sołecki w Gminie Sicienko (6) oraz rozwój wolontariatu w Solcu Kujawskim (7).

Procesy te realizowane będą z wykorzystaniem zasobów własnych powiatu, gmin i organizacji, a większość kosztów (m.in. plakaty, ulotki, badania socjologiczne, moderacja spotkań) sfinansuje Federacja.