Aktualności

2012-02-10 Wybraliśmy… dotychczasowe władze

Wczoraj, w czwartek 9 lutego 2012 roku odbyło się w Golubiu-Dobrzyniu doroczne Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja podsumowała miniony rok i wybrała nowy zarząd.

Zebranie dotyczyło dotychczasowych działań Federacji – w trakcie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności za 2011 rok, czyli za pierwszy „pełny” rok działalności Federacji (powołanej w maju 2010 roku), jak też przeprowadzone zostały wyboru nowego zarządu Federacji w związku z upłynięciem kadencji dotychczasowego zarządu. W wyniku wyborów powołano zarząd w dotychczasowym skaldzie: Jan M. Grabowski – Prezes Zarządu, Katarzyna Śmigielska i Łukasz Broniszewski – Wiceprezesi Zarządu.

Ze sprawozdaniem Federacji za 2011 rok można zapoznać się tutaj (czytaj >>>)