Aktualności

2018-11-29 Wybory reprezentantów organizacji pozarządowych
fot. Pixabay

Trwają wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O siedem miejsc w Radzie ubiega się 20 kandydatek i kandydatów. Każda organizacja zarejestrowana w regionie może wziąć udział w głosowaniu.

Głosowanie to II etap procedury wyboru. Najpierw organizacje z województwa zgłaszały kandydatów, popierając kandydatury dwoma dodatkowymi rekomendacjami od innych NGO (informacja o tej procedurze tutaj >>). Teraz Urząd Marszałkowski opublikował listę wszystkich kandydatów wraz z ich zgłoszeniami (uzasadnieniem kandydatur) i rekomendacjami, a organizacje mogą oddawać swoje głosy na karcie do głosowania, na której mogą wskazać do 7 osób. Po wypełnieniu karty do głosowania należy ją przesłać mailem (ngo@kujawsko-pomorskie.pl) lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem – w skład Rady wchodzą przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz III sektora. Tegoroczne wybory po raz pierwszy organizowane są w formule powszechnej. Dotychczas reprezentantów organizacji pozarządowych w RDPP wskazywał Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegóły dotyczące wyborów opisano w regulaminie >>.
Karta do głosowania >>