Aktualności

2012-11-14 Współpraca z samorządem - szkolenia w Toruniu i Bydgoszczy

Organizacje pozarządowe są coraz częściej zapraszane przez samorządy do udziału w konsultacjach społecznych. Nierzadko też organizacje domagają się udziału i wpływu na tworzenie założeń, planów i programów związanych z III sektorem. Współpraca w kształtowaniu polityk publicznych jest i dla organizacji i dla samorządów poważnym wyzwaniem, często powodującym konflikty.

Dlatego też Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne spotkanie warsztatowe „Jak skutecznie rozmawiać z samorządem? Metody i techniki dialogu obywatelskiego”, podczas którego chcemy wspólnie dyskutować o realiach współpracy z samorządem (jej dobrych i złych stronach); o możliwościach ulepszania tej współpracy i wreszcie o metodach temu służących. W sposób szczególny chcemy wspólnie z Państwem przeanalizować lokalny i regionalny program współpracy z NGO oraz zastanowić się, w jaki sposób skutecznie angażować się w tworzenie polityk dotyczących naszego sektora. [Ramowy program szkolenia>>>]

Bardzo ważne jest, aby organizacje znały możliwości i sposoby wpływania na polityki publiczne, zwłaszcza w przeddzień ustalania nowych zasad korzystania ze środków Unii Europejskiej, tworzenia strategii regionalnych i lokalnych itp. Szkolenia są również związane z apelem Federacji do środowiska pozarządowego (więcej tutaj>>>).

Szkolenia odbędą się:

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch. W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 23 listopada 2012 roku na numer faksu 56 652 23 56 bądź e-mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl.