Aktualności

2016-05-10 Współpraca w cyfryzacji
Photo by cbcs, freeimages.com

Rozpoczęły się konsultacje projektu "Programu współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi". To pierwszy dokument tego typu w kontaktach ministerstwa z NGO.

Zgodnie z opisem przygotowanym w ministerstwie: „Program ma zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi. W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które ułatwią udział stronie społecznej w procesie tworzenia regulacji, kształtowaniu polityk publicznych i rozwiązań prawnych, aby w efekcie podejmowane były lepsze, bardziej wyważone decyzje.”

Projekt do konsultacji jest dostępny również na prowadzonym przez Federację portalu stacja-konsultacja.pl. Uwagi można zgłaszać do 05 czerwca br.