Aktualności

2016-01-26 Wspólne wyzwania i wspólna odpowiedzialność

Aktywny udział mieszkańców, dyskusje i dochodzenie do konsensusu, nietuzinkowe rozwiązania, promowanie doświadczeń - to chyba główne cechy i działania kilku procesów konsultacyjnych, w których realizacji Federacja odegrała ważną rolę.

Podsumowujemy ubiegły rok, w którym - w pierwszym półroczu 2015 - mocno koncentrowaliśmy się na rozwijaniu konsultacji społecznych w  powiecie bydgoskim. Były to ostatnie miesiące realizacji naszego wspólnego projektu ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy - „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”.

Jak zachęcić mieszkańców do udziału i zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów? Jak upowszechnić konsultacje wśród organizacji pozarządowych? Jak uniknąć fasadowości konsultacji? To kilka wyzwań, z  którymi staraliśmy się zmierzyć w trakcie projektu. Powołaliśmy w tym celu zespół konsultacyjny oraz grupy zadaniowe – w  składzie ponad 30 osób (starostwo powiatowe, gminy i organizacje pozarządowe z powiatu bydgoskiego oraz reprezentanci Federacji). Najpierw wspólnie planowaliśmy i tworzyliśmy scenariusze procesów konsultacji społecznych (do czerwca 2014 roku), żeby następnie je wdrożyć (od lipca 2014 roku aż do czerwca 2015 roku). Na realizację poszczególnych procesów konsultacyjnych powiat i gminy otrzymały konkretne wsparcie finansowe (tzw. bony konsultacyjne).

Zrealizowanych zostało 10 procesów konsultacji społecznych. Założeniem części z nich było wypracowanie konkretnych dokumentów: (1) Plan Rozwoju Ścieżek Rowerowych w Powiecie Bydgoskim do 2020 roku; (2) Kryteria ocen ofert NGO w Powiecie Bydgoskim i (3) Gminie Sicienko; (4) Regulamin konsultacji społecznych w Powiecie Bydgoskim i (5) Gminie Dobrcz. Natomiast spodziewanym wynikiem kolejnych procesów partycypacyjnych było współtworzenie przedsięwzięć przez mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności: (6) fundusz sołecki w Gminie Sicienko, (7) rozwój wolontariatu w Solcu Kujawskim, (8) założenia do programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z NGO oraz (9) Gminy Sicienko z NGO oraz (10) założenia do Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowywanej przez LGD Trzy Doliny.

Na zakończenie i jako podsumowanie naszych wspólnych działań konsultacyjnych opracowaliśmy i wydaliśmy "Subiektywny poradnik o konsultacjach społecznych", który jest przeglądem konsultacji zrealizowanych w powiecie bydgoskim w  2014 i 2015 roku. Przykłady przeprowadzonych konsultacji pokazują jak z  powodzeniem można dyskutować na tematy ważne dla mieszkańców i  organizacji pozarządowych w małych społecznościach. „Naszą intencją jest zaprezentowanie zastosowanych rozwiązań, często bardzo prostych pod względem realizacyjnym, ale skutecznych i pozytywnie ocenionych przez odbiorców, jak też podzielenie się doświadczeniami, które zdobyliśmy w  trakcie realizacji konsultacji” – napisaliśmy w poradniku.

W publikacji można znaleźć podpowiedzi, które metody konsultacyjne najlepiej się sprawdzały i w jakich sytuacjach, a także szczegółowe opisy kilku procesów konsultacyjnych: konsultacje inwestycji na przykładzie Planu Rozwoju Tras Rowerowych w Powiecie Bydgoskim, efektywne sposoby konsultacji dokumentów (programów współpracy z NGO, regulaminów konsultacji), konsultacje inicjatyw, czyli jak powstawał pomysł rozwoju wolontariatu w Solcu Kujawskim oraz jak skutecznie zaangażowana została społeczność lokalna do partycypacyjnego podziału funduszu sołeckiego.

Poradnik można pobrać (TUTAJ >>>).