Aktualności

2020-02-14 Wojewódzka RDPP - co zrobiła w 2019 roku

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) naszego województwa podsumowała swoją aktywność w 2019 roku. Przypomnijmy, że obecna kadencja jest pierwszą, w której 7-osobowa reprezentacja III sektora (tzw. cześć pozarządowa Rady) została wybrana w drodze otwartego, regionalnego głosowania. Kandydatki i kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe z województwa (łącznie 20 zgłoszeń), a w trzytygodniowym głosowaniu wzięły udział 122 organizacje.

W 2019 roku Rada pracowała nad szczegółami regrantingu w konkursach (podczas trzydniowych warsztatów z udziałem ponad 20 organizacji z regionu), włączyła się w powstawanie Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku (również w formule warsztatów dla organizacji z regionu), była organizatorem spotkania robioczego dla organizacji i Urzędu Marszałkowskiego ws. wykorzystania środków unijnych po 2020 roku, a także doprowadziła do powstania budżetu Rady, który pozwolił na realizację działań (zapewnienie moderatorów na warsztatach, noclegi dla uczestników spotkań i inne). Całość doświadczeń Rady w 2019 roku zbiera krókie opracowanie:

Sprawozdanie z działań Rady w 2019 roku >>

Sprawozdanie z działań Rady jest dobrym przykładem informowania o działaniach międzysektorowego gremium, w którym obecna jest reprezentacja III sektora.