Aktualności

2013-11-25 Witamy Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

Do grona organizacji członkowskich Federacji dołączyło dziś Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego.

Członkami-założycielami Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego są przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych instytucji, w szczególności administracyjnych i edukacyjnych lokalnego środowiska soleckiego. Organizacja działa od 2001 roku, od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi szeroko rozumiane doradztwo i poradnictwa, w tym dla przedsiębiorców, nauczycieli, uczniów, absolwentów. Prowadzi także (jest fundatorem) Stypendium Rozwojowego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży pochodzącej z rodzin o niskim statusie materialnym. Organizuje kontakty i wizyty Polonii, szczególnie ze Wschodu.

W 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego zostało wyróżnione przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych znakiem jakości „Organizacja sprawdzona” w I edycji certyfikacji.