Aktualności

2022-07-25 Witamy Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń-Czerniewice

Do grona naszych organizacji członkowskich dołączyło Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń-Czerniewice – serdecznie witamy!

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń-Czerniewice (KRS 0000547320) działa od 2015 roku koncentrując się – jak samo to określa – na zgrywaniu lokalnej wspólnoty. Wśród celów statutowych Organizacji znajdują się działania na rzecz wspierania, utrwalania i pogłębiania świadomości religijnej mieszkańców Czerniewic, wspieranie aktywności mieszkańców Czerniewic, działalność edukacyjna i wychowawcza, wspierania działań na rzecz osób starszych oraz rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Organizacja prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej, oferuje różne formy zajęć i aktywności, w tym zajęcia w klubie seniora.

O bieżących działaniach Stowarzyszenia można przeczytać na jego stronie internetowej lub na fanpage’u na Facebooku >>.

W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej Toruń-Czerniewice w Federacji zrzeszonych jest 36 organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego.