Aktualności

2010-08-20 Weź udział w konsultacjach wytycznych

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), które trwają do 27 sierpnia 2010 roku. Federacja przygotowuje również swoje uwagi do tego dokumentu.

Konsultacje społeczne Wytycznych prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a zmiany które pojawiły się w treści dokumentu zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2011 roku. Wiele z nich dotyczy kluczowych rozwiązań dla projektów, m.in. kwestii zatrudnienia personelu, dokumentowania rozeznania rynku przy zakupach powyżej 5 tys. złotych itp. (pobierz projekt Wytycznych).

Jednocześnie Ministerstwo prowadzi konsultacje Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach Programu Kapitał Ludzki (do 31 sierpnia br.), a 20 sierpnia br. zakończyło konsultacje nowego wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w PO KL.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach lub też zgłaszania uwag do powyższych dokumentów na adres e-mail Federacji – ujmiemy je w naszym stanowisku. Zachęcamy także do zapoznania się z uwagami do nowego wzoru wniosku PO KL, zgłoszonymi przez Federację (konsultacje dotyczyły treści poleceń i etykiet we wniosku, a nie jego struktury).

Do pobrania: Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji poddanej konsultacjom oraz uwagi zgłoszone przez Federację do tego projektu.