Aktualności

2012-09-20 Warsztatów trenerskich ciąg dalszy

Trwa realizacja federacyjnego projektu pn.: „Akademia Trenera NGO – warsztat rozwoju kompetencji szkoleniowo-doradczych w obszarze ekonomizacji organizacji pozarządowych”. Uczestnicy przedsięwzięcia – członkowie, przedstawiciele, pracownicy i wolontariusze działający w trzecim sektorze naszego województwa w dniach 21-23 września br. będą uczestniczyli w drugim z cyklu szkoleń, skierowanych specjalnie dla osób prowadzących szkolenia i poradnictwa dla ngo, bądź przygotowujących się do tej roli.

Najbliższy zjazd obejmuje dwa obszary zagadnień, ważnych dla pogłębienia wiedzy i umiejętności trenerów i doradców  wspierających szczególnie mniej rozwinięte infrastrukturalnie organizacje: w pierwszym dniu spotkania, 21 września br.: „Prawne aspekty zarządzania w ngo” poprowadzi radca prawny Monika Czarnomska (szczegółowy program tutaj>>>). Natomiast 22-23 września br. odbędą się kolejne warsztaty trenerskie poświęcone Przedsiębiorczości społecznej, rozwojowi środowiska lokalnego przeprowadzi trenerka Lucyna Weroniczak (program >>>).

Podczas spotkania nie zabraknie tematów związanych z ekonomią społeczną, szczególnie, iż trwa właśnie Tydzień Ekonomii Społecznej.
 Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  -  PO FIO 2012.