Aktualności

2017-06-05 Walne Zebranie Federacji 2017

We wtorek, 27 czerwca 2017 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Zarząd Federacji działając na podstawie §15 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zwołuje Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 27 czerwca 2017 roku. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 27 czerwca 2017 roku, godz. 16.30 w Centrum OLENDER w Wielkiej Nieszawce (ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 27 czerwca 2017 roku, godz. 17:00 w Centrum OLENDER w Wielkiej Nieszawce (ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice).

Walne Zebranie Członków poświęcone będzie zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2016 rok, jak i dyskusji nad bieżącymi i najbliższymi działaniami Federacji (wyznaczeniu działań i formy ich przygotowania i realizacji). Po zakończeniu Walnego Zebrania kolacja dla uczestniczących w Zebraniu.

Do udziału w Zebraniu zaproszeni są członkowie zwyczajni Federacji reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku zmiany personalnej w zakresie reprezentacji organizacji na Walnym Zebraniu Federacji, konieczne jest dostarczenie w dniu Walnego Zebrania odpowiedniego dokumentu upoważniającego konkretnego przedstawiciela do reprezentowania Organizacji członkowskiej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu do poniedziałku, 19 czerwca br. (tel. 56 652 23 56 lub e-mail: federacja@federacja-ngo.pl). Można także zastosować formularz zgłoszeniowy (tutaj >>>).

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>>