Aktualności

2014-05-05 Walne Zebranie Federacji 2014

W czwartek, 22 maja br. odbędzie si e Walne Zebranie Członków Federacji. Zebranie poświęcone będzie przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2013 rok oraz wyborom Zarządu Federacji.

Do udziału w Zebraniu zaproszeni są członkowie zwyczajni Federacji reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli (na bazie dokumentów upoważniających konkretnych przedstawicieli do reprezentowania konkretnych organizacji).

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 22 maja 2014 roku, godz. 13.00 w siedzibie Fundacji „Daj Szansę” (ul. Piskorskiej 11 w Toruniu). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 22 maja 2014 roku, godz. 13:30 w siedzibie Fundacji „Daj Szansę” (ul. Piskorskiej 11 w Toruniu).