Aktualności

2022-07-20 Walne Zebranie Członków Federacji 2022

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Federacji odbędzie się we czwartek, 25 sierpnia 2022 roku w Toruniu. Spotkanie poświęcimy zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Federacji w 2021 roku, zamknięciu procesu przygotowania Strategii rozwoju Federacji na lata 2022-2026 oraz wyborom zarządu na czteroletnią kadencję.

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 25 sierpnia 2022 roku, godz. 16.00 w Hotelu „Filmar” w Toruniu (ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 25 sierpnia 2022 roku, godz. 16.30. Proponowany porządek obrad Zebrania >>.

Walne Zebranie Członków poświęcone będzie trzem zagadnieniom:
(i) zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Federacji za 2021 rok,
(ii) prezentacji i dyskusji nad „Strategią rozwoju Federacji na lata 2022-2026”. Dokument strategii, powstały w kilkuetapowym procesie, jest rozsyłany do organizacji członkowskich pocztą oraz mailem,
(iii) wyborom Zarządu Federacji na czteroletnią kadencję.

Do udziału w Zebraniu upoważnieni są członkowie zwyczajni Federacji reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli. Wzór upoważnienia do reprezentowania organizacji należy dostarczyć do dnia Walnego Zebrania - wzór upoważnienia >>.

Ze względów organizacyjnych prosimy o poinformowanie o uczestnictwie w Walnym Zebraniu do wtorku, 23 sierpnia br. przez formularz internetowy dostępny pod adresem: walne-2022.konfeo.com. Możliwe jest także potwierdzenie udziału telefoniczne (tel. 56 652 23 56) lub pocztą elektroniczną (adres: federacja@federacja-ngo.pl).