Aktualności

2021-09-02 Walne Zebranie Członków Federacji 2021

Walne Zebranie Członków Federacji zaplanowaliśmy na popołudnie 23 września 2021 roku - spotkanie dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działań w 2020 roku i rozmowy o planach Federacji na kolejny rok.

Na podstawie §15 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Zarząd Federacji zwołuje Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 23 września 2021 roku. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 23 września 2021 roku, godz. 16.00 w Hotelu „Gotyk” w Toruniu (ul. Piekary 20, 87-100 Toruń). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 23 września 2021 roku, godz. 16.30 w Hotelu „Gotyk” w Toruniu (ul. Piekary 20, 87-100 Toruń).

Walne Zebranie Członków poświęcone będzie zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2020 rok oraz prezentacji i dyskusji nad bieżącymi działaniami Federacji w kontekście utrudnień wynikających z COVID-19 oraz planom na kolejny rok. Proponowany porządek obrad dostępny jest tutaj >>.


Po zakończeniu Walnego Zebrania zapraszamy na wspólną kolację. Uczestniczkom i Uczestnikom zapewniamy także nocleg w hotelu w Toruniu z 23 na 24. września br., a w dn. 24 września br. zapraszamy Wszystkich na „śniadanie pozarządowe” od godz. 9:00.

Do udziału w Zebraniu zapraszamy członków zwyczajnych Federacji reprezentowanych przez upoważnionych przedstawicieli. Prosimy o dostarczenie w dniu Walnego Zebrania odpowiedniego dokumentu upoważniającego konkretnego przedstawiciela do reprezentowania Organizacji, zwłaszcza w sytuacji gdy reprezentacja uległa zmianie od poprzedniego Walnego Zebrania w 2020 roku.

Ze względów organizacyjnych – konieczności zapewnienia posiłków i noclegów – prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu do poniedziałku, 20 września br. przez formularz internetowy dostępny pod adresem: walne-2021.konfeo.com. Możliwe jest też zgłoszenie telefoniczne (tel. 56 652 23 56) lub pocztą elektroniczną (adres: federacja@federacja-ngo.pl).