Aktualności

2020-08-27 Walne Zebranie Członków Federacji 2020

Walne Zebranie Członków Federacji zaplanowaliśmy na 17 września 2020 roku i połączymy je ze spotkaniem poświęconym przyszłości Federacji. Całość wydarzenia zakończy się 18 września br.

Na podstawie §15 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Zarząd Federacji zwołuje Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 17 września 2020 roku. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 17 września 2020 roku, godz. 12.00 w Hotelu „Austeria” w Ciechocinku (ul. Gen. Bema 32, 87-720 Ciechocinek). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 17 września 2020 roku, godz. 12.30 w Hotelu „Austeria” w Ciechocinku (ul. Gen. Bema 32, 87-720 Ciechocinek). Walne Zebranie Członków poświęcone będzie zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2019 rok oraz rozpoczęciu realizacji dwóch nowych przedsięwzięć Federacji – kampanii fundraisingowej oraz współpracy ponadnarodowej. Planowany porządek obrad dostępny jest tutaj >>.

Korzystając z możliwości spotkania, po zakończeniu Walnego Zebrania zaplanowany został wspólny obiad, a bezpośrednio po nim Zarząd Federacji zaprasza na spotkanie organizacji członkowskich związane z planowaniem aktywności Federacji na kolejne lata (ustalenia zostaną ujęte w „Planie strategicznym Federacji na lata 2021-2025”). Spotkanie będzie miało charakter dyskusji i wspólnego szukania rozwiązań dla rozwoju Federacji. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne znajdują się w tej informacji >>.

Do udziału w Zebraniu zapraszamy członków zwyczajnych Federacji reprezentowanych przez upoważnionych przedstawicieli. Prosimy o dostarczenie w dniu Walnego Zebrania odpowiedniego dokumentu upoważniającego konkretnego przedstawiciela do reprezentowania Organizacji, zwłaszcza w sytuacji gdy reprezentacja uległa zmianie od poprzedniego Walnego Zebrania w 2019 roku.

Ze względów organizacyjnych – konieczności zapewnienia posiłków i noclegów – prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu do czwartku, 10 września br. przez formularz internetowy dostępny pod adresem: walne2020.konfeo.com. Możliwe jest też zgłoszenie telefoniczne (tel. 56 652 23 56) lub pocztą elektroniczną (adres: federacja@federacja-ngo.pl).