Aktualności

2019-05-17 Walne Zebranie Członków Federacji 2019
Photo by Henk L, freeimages.com

W czwartek, 13 czerwca 2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Zarząd Federacji działając na podstawie §15 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zwołuje Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 13 czerwca 2019 roku. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 13 czerwca 2019 roku, godz. 16.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 13 czerwca 2019 roku, godz. 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Walne Zebranie Członków poświęcone będzie zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2018 rok oraz wyborom Komisji Rewizyjnej Federacji. Po zakończeniu Walnego Zebrania odbędzie się kolacja dla organizacji członkowskich Federacji.

Do udziału w Zebraniu zaproszeni są członkowie zwyczajni Federacji reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku zmiany personalnej w zakresie reprezentacji organizacji na Walnym Zebraniu Federacji, konieczne jest dostarczenie w dniu Walnego Zebrania odpowiedniego dokumentu upoważniającego konkretnego przedstawiciela do reprezentowania Organizacji członkowskiej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu do poniedziałku, 10 czerwca br. (tel. 56 652 23 56 lub e-mail: federacja@federacja-ngo.pl).

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>