Aktualności

2018-04-27 Walne Zebranie Członków Federacji 2018
Photo by Stefan Hellwig, freeimages.com

W środę, 23 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Zarząd Federacji działając na podstawie §15 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zwołuje Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 23 maja 2018 roku. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 23 maja 2018 roku, godz. 15.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 23 maja 2018 roku, godz. 16.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Walne Zebranie Członków poświęcone będzie zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2017 rok, zmianom w Statucie Federacji, wyborom Zarządu Federacji. Po zakończeniu Walnego Zebrania odbędzie się kolacja dla organizacji członkowskich Federacji.

Do udziału w Zebraniu zaproszeni są członkowie zwyczajni Federacji reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku zmiany personalnej w zakresie reprezentacji organizacji na Walnym Zebraniu Federacji, konieczne jest dostarczenie w dniu Walnego Zebrania odpowiedniego dokumentu upoważniającego konkretnego przedstawiciela do reprezentowania Organizacji członkowskiej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w  Walnym Zebraniu do pponiedziałku, 21 maja br. (tel. 56 652 23 56 lub e-mail: federacja@federacja-ngo.pl).

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>
Zmiany proponowane do statutu Federacji >>