Aktualności

2015-05-09 Walne Zebranie Członków Federacji 2015

W ostatni wtorek maja br. odbędzie się Walne Zebranie Członków Federacji poświęcone przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2014 rok, jak i dyskusji nad wynikami prac dwóch grup tematycznych działających w Federacji oraz nad planami działania Federacji w najbliższym roku.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania zaplanowano na godz. 13:00 w lokalu Fundacji „Feniks” (Galeria „Przydasie”, ul. Pod Krzywą Wieżą 1 w Toruniu). Proponowany porządek obrad do pobrania >>>

Do udziału w Zebraniu zapraszamy członków zwyczajnych Federacji reprezentowanych przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku zmiany personalnej w zakresie reprezentacji organizacji na Walnym Zebraniu Federacji, prosimy o dostarczenie w dniu Walnego Zebrania odpowiedniego dokumentu upoważniającego konkretnego przedstawiciela do reprezentowania organizacji.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych