Aktualności

2015-04-01 W Tucholi dyskutowaliśmy o konsultacjach

O zastosowanych w Powiecie Bydgoskim praktykach konsultacji społecznych rozmawialiśmy w Tucholi. 27 marca 2015 roku odbyło się seminarium nt. skutecznych metod współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie służyło przede wszystkim promocji metod konsultacyjnych zastosowanych lub wypracowanych w projekcie „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” (partnerski projekt Federacji i Powiatu Bydgoskiego). Nie zabrakło więc prezentacji i dyskusji o trasach rowerowych, funduszu sołeckim, lokalnych grupach działania, możliwości rozwijania wolontariatu itd.

Główny punkt seminarium dotyczył jednak metod współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Dyskusja dotyczyła doświadczeń Powiatu Bydgoskiego w konsultacjach społecznych z organizacjami, a także konkretnych form współpracy, jak inicjatywa lokalna, zlecanie zadań publicznych.

Rok 2015 jest dla Powiatu Tucholskiego szczególny, gdyż po 2 latach przerwy spowodowanej trudną sytuacją finansową, ogłoszono pierwszy konkurs dla NGO. Dyskusja dotyczyła też możliwości realizacji przez organizacje nowych zadań (np. Borowiacki Korowód, konkurs dot. imprez promocyjno-wystawienniczych).

Informację o seminarium opublikowało również Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.