Aktualności

2013-10-02 W powiecie radziejowskim powstała rada pożytku

W styczniu 2013 roku kilka organizacji z powiatu radziejowskiego złożyło wniosek do zarządu powiatu o  powołanie rady działalności pożytku publicznego. W ostatnich dniach września starosta zwołał jej pierwsze posiedzenie.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych aktywnie wspierała tą inicjatywę, m.in. przez organizację spotkań poświęconych zadaniom rady i dyskusji nad jej możliwą działalnością. Liczba rad pożytku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zamyka się w liczbie jednocyfrowej i każda próba utworzenia takiego gremium jest celowa i cenna.
Procedura powołania nie jest krótka - najpierw odpowiednie zarządzenia, potem delegowanie kandydatów ze strony samorządu powiatowego, dalej wybory przedstawicieli trzeciego sektora i wreszcie powołanie rady. Na pierwszym spotkaniu, 23 września 2013 roku wybrano przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza rady. Przewodniczącym rady został przedstawiciel Stowarzyszenia Subicere, organizacji członkowskiej Federacji.

Pierwsze posiedzenie powiązane zostało z debatą "Jakiego programu współpracy powiatu radziejowskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oczekujemy", którą wspólnie zorganizowali Federacja i Starostwo Powiatowe. Była to już druga debata dla organizacji i samorządów z powiatu. Tematyką poprzedniej debaty była „Rola i zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego”.