Aktualności

2014-05-08 W powiecie bydgoskim ruszyły konsultacje

Ostatnie szkolenia dot. planowania procesów konsultacji jeszcze przed nami, a Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy już rozpoczęło realizację wypracowywanych od stycznia procesów. Ruszyły konsultacje dla organizacji pozarządowych dot. zmian sposobu oceny ofert oraz pierwszy etap planowania ścieżek rowerowych.

Proces konsultacji kryteriów oceny ofert organizacji pozarządowych składanych w konkursach powiatu rozpoczęto od diagnozy – w formie ankiety organizatorzy pytają, jak sprawdzały się kryteria oceny stosowane dotychczas i co, zdaniem organizacji, powinno być najistotniejsze w ocenie. W dalszym etapie powołany zostanie zespół roboczy, który w oparciu m.in. o diagnozę opracuje nowe kryteria oceny. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej powiatu (Zobacz…)

Jednym z planowanych procesów konsultacyjnych jest również tworzenie Planu Rozwoju Ścieżek Rowerowych w Powiecie Bydgoskim. Tu także już rozpoczęły się konkretne działania – przygotowywane są mapy ścieżek (istniejących i planowanych) w gminach. W dalszym etapie stworzona zostanie mapy powiatowa i rozpocznie się proces konsultacji z mieszkańcami powiatu, organizacjami pozarządowymi i użytkownikami ścieżek rowerowych.

Procesy konsultacyjne wypracowywane są w ramach projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, w którym uczestniczą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, gmin i organizacji pozarządowych z terenu powiatu bydgoskiego oraz Federacji.