Aktualności

2020-06-12 W Federacji witamy Stowarzyszenie Nova

Od czerwca br. do organizacji członkowskich Federacji należy także Stowarzyszenie Nova - organizacja, której siedzibą jest Bydgoszcz.

Członkowie Stowarzyszenia NOVA mówią o sobie: "Nova to stowarzyszenie, która zrzesza młodych ludzi chcących zmienić otaczającą ich rzeczywistość. Przykładamy troskę do wspierania najbiedniejszych i realizujemy projekty, które spełniają marzenia młodych społeczników. Nasz zespół składa się z młodych i aktywnych osób, co pozwala nam na świeże i nowoczesne spojrzenie na otaczający nas świat."

Podstawowym zakresem działalności organizacji jest rozwój i aktywizacja społeczna młodzieży przez realizację projektów społecznych. "Robimy akcje charytatywne, przygotowujemy wykłady, a czasem szkolimy innych ucząc się przy tym." Na stronie internetowej stowarzyszenienova.pl dostępne są sprawozdania z działalności organizacji, jak i informacje o jej projektach. 

Wraz z przystąpiem Stowarzyszenia Nova, Federacja liczy 34 organizacje członkowskie.