Aktualności

2020-12-29 W Federacji witamy Stowarzyszenie Młode Dęby

Od dzisiaj członkiem Federacji jest organizacja z siedzibą w powiecie mogileńskim - Stowarzyszenie Młode Dęby ze Słaboszewka. Serdecznie witamy!

Stowarzyszenie Młode Dęby jest organizacją działającą od 2006 roku na terenie gminy Dąbrowa, posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans mieszkańców gminy, szczególnie dzieci i młodzieży poprzez łączenie ich wzajemnych potencjałów oraz inspirowanie i motywowanie do aktywności społecznej na rzecz najbliższego otoczenia w poszanowaniu naturalnego środowiska. Organizacja realizuje projekty i podejmuje działania ukierunkowane na aktywność społeczną mieszkańców, działalność ekologiczną i edukację. Wśród jej inicjatyw i projektów wymienić można m.in. "Muzyczne Międzynarodowe Spotkanie Singers & Songwriterów - ALTERSONG", gra terenowa "Zagraj w Wieś Mocy", "Akcja Liść Dębu" czy "Smaki Emocji".

 

Organizacja jest laureatem I i V edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki", a w 2013 roku otrzymała certyfikat "Organizacja sprawdzona" przyznany przez Federację.

W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia Młode Dęby w Federacji zrzeszone są 34 organizacje z województwa kujawsko-pomorskiego.