Aktualności

2024-03-21 W Federacji witamy Fundację Kultury Pozytywka

Nasza grupa organizacji członkowskich powiększyła się od dzisiaj o Fundację Kultury Pozytywka z Bydgoszczy – serdecznie witamy w Federacji!

Fundacja Kultury Pozytywka organizuje wydarzenia artystyczne i edukacyjne dla dzieci w Bydgoszczy w tym festiwale, wystawy, kongresy naukowe, szkolenia, warsztaty, instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej itp. Dużym segmentem działań są wydarzenia aktywizujące i społeczno-kulturalne na terenach wiejskich. Fundacja wyróżnia się ogromną ilością odbiorców, bardzo dużymi wydarzeniami plenerowymi skierowanymi do wszystkich grup odbiorców m.in. wystawa ŚwiatłoWody na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy (ok. 40 tys. osób rocznie). Fundacja otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy za działania teatralne, a w… ubiegłym tygodniu certyfikat „Organizacja sprawdzona”.

O bieżących działaniach Fundacji można przeczytać na jej stronie internetowej lub na fanpage’u na Facebooku >>.

W związku z przystąpieniem Fundacji Kultury Pozytywka w Federacji zrzeszonych jest 35 organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy do nas!