Aktualności

2016-05-24 W Federacji witamy Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Dzisiaj do grona organizacji członkowskich Federacji dołączyła fundacja Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – organizacja z licznymi doświadczeniami i sukcesami w zakresie współpracy międzynarodowej i rozwoju przedsiębiorczości. Organizacjom pozarządowym naszego regionu znana jest m.in. z kilkuletniej aktywności pod szyldem „Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu” oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (ECWM) działa od 1993 roku, a lista jego aktywności jest bardzo długa, od udziału w Polsko-Amerykańskim Programie Wymiany Edukacyjnej „Au Pair”, realizacji Summer Abroad Programme (dzięki któremu młodzi Amerykanie przebywając w polskich rodzinach poznają kulturę, obyczaje, uczą się języka polskiego), prowadzeniu Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego po doradztwo, szkolenia i konferencje dla studentów oraz doktorantów z województwa kujawsko-pomorskiego celem promocji idei spółek Spin-off i przedsiębiorczości akademickiej.

Wraz z przystąpieniem Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży Federacja liczy 31 organizacji członkowskich.