Aktualności

2020-01-22 W Federacji też są miejsca pracy! (Ogłoszenie)

„Taka okazja dwa razy się nie zdarza!” moglibyśmy ogłosić jak w reklamie. Dlaczego? Ponieważ rozpoczynamy właśnie nabór na powstające w Federacji stanowisko – specjalistki/specjalisty ds. rzecznictwa.

Specjalistka/specjalista ds. rzecznictwa zajmować się będzie koordynowaniem aktywności reprezentantów III sektora, przede wszystkim tych z poparciem Federacji, w gremiach opiniodawczo-doradczych, raportować o pracach poszczególnych gremiów, weryfikować pomysły i rozwiązania powstające w tych gremiach, zapewniać przepływ informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a ich reprezentantami w gremiach oraz podsumowywać i upowszechniać działania podejmowane przez reprezentantów III sektora.

Ze stanowiskiem specjalistki/specjalisty powiążemy „sekretariat działań rzeczniczych”, czyli miejsce, którego w naszym regionie dotychczas nie ma, a które musi koniecznie powstać, aby organizacje pozarządowe miały silną, ale też świadomą i dysponującą zapleczem biurowym reprezentację w gremiach międzysektorowych.

Ogłoszenie o stanowisku pracy zamieszczamy tutaj >>, a na zgłoszenia chętnych czekamy do 29 stycznia br.

Uwaga! Termin naboru, z uwagi na ponad dwudniową niedostępność naszych serwerów, przedłużamy do poniedziałku, 03 lutego br.
Zapraszamy do aplikowania!