Aktualności

2016-04-08 W Federacji mamy dwie nowe organizacje członkowskie

Liczba organizacji członkowskich Federacji powiększyła się dziś o dwie fundacje – Fundację „Verda” oraz Fundację na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej i Dobrego Życia Seniorów „Łączymy Pokolenia”. Obie organizacje siedzibę mają w Toruniu.

Fundacja VERDA została zarejestrowana w listopadzie 2015 roku i jako obszar działalności wskazuje „działania edukacyjne, kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne na rzecz rozwoju i  aktywizacji kobiet, mężczyzn i dzieci z różnych środowisk oraz podnoszenie jakości ich życia,  świadomości społecznej i własnej wartości poprzez promowanie zdrowego trybu życia, podróży i poznawania innych kultur”. Jak mówią o organizacji jej fundatorzy „Działania z zakresu edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej mają na celu zbudowanie podstawy do dialogu społecznego, uwrażliwianie na inność (min. niepełnosprawność, odmienność kulturowo-religijną, różnice płci i wieku), która skutkuje rozwijaniem szeroko rozumianej tolerancji. Ponadto skupiamy się na długoterminowej aktywizacji różnych grup społecznych, angażując je do działań na rzecz środowisk lokalnych, która wpływa na realne zmiany w  życiu codziennym.” Mimo krótkiej historii Fundacja przeprowadziła już inicjatywę „Dzień Marzeń” dla dzieci przebywających na oddziałach Szpitala Dziecięcego w Toruniu oraz jest współporganizatorem III Konferencji Studiów Indonezjanistycznych zaplanowanej na maj 2016 roku.

Fundacja „Łączymy Pokolenia” została zarejestrowana w styczniu 2015 roku i po 14 miesiącach działalności może poszczycić się kilkoma osiągnieciami: w wyremontowanym z własnych środków, a pozyskanym z zasobów miasta lokalu prowadzi Ośrodek Wsparcia dla osób ze schorzeniem Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi. Dla osób, które nie mogą skorzystać z pomocy Ośrodka prowadzi opiekę w ich domach. W listopadzie 2015 roku Fundacja zrealizowała projekt „Młodość – stan ducha” – dwudniową sesję zdjęciowa z  udziałem toruńskich seniorów, której efekty można było oglądać w  Młodzieżowym Centrum Spotkań Młodzieży i które posłużyły za materiał do kalendarza na 2016 rok. Przeprowadziła również spotkania międzypokoleniowe z młodzieżą szkolną oraz spotkanie seniorów z  wychowankami jednego z miejskich przedszkoli. Obecnie Fundacja realizuje projekt „Taneczne środy seniorów” (warsztaty tańca) i przygotowuje się do "Majówki" na Barbarce (impreza biesiadna, integrująca środowisko seniorów z organizacjami pozarządowymi, zaplanowana na 21 maja br.).

Od dzisiaj członkami Federacji jest łącznie 30 organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego.