Aktualności

2024-01-31 VIII spotkanie Komitetu: kryteria konkursowe też dla NGO

Pierwszy raz w tym roku spotkał się Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. W trakcie posiedzenia przyjęte zostały m.in. kryteria dla konkursu na tzw. aktywną integrację, które powinny zainteresować wiele organizacji z regionu.

Wśród wielu punktów spotkania Komitetu, z których większość stanowiło doprecyzowanie wcześniej przyjętych kryteriów konkursowych do zmieniających się przepisów, znalazły się również kryteria dla konkursu w Działaniu 8.20 „Aktywne włączenie społeczne”. Z planowanego konkursu finansowanie mogą uzyskać projekty służące realizacji wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo czy programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Do pierwszej wersji tych kryteriów zgłosiliśmy kilka uwag – w wyniku przeprowadzonego przez nas spotkania konsultacyjnego, – które w zdecydowanej większości zostały przyjęte. Dzięki temu w konkursie finansowane będą projekty trwające nawet 3 lata, premię punktową otrzymają projekty realizowane we współpracy z NGO, a także projekty, w których odbiorcami są w 100% osoby z niepełnosprawnościami. Ogłoszenie konkursu planowane jest w II połowie marca br.

Kryteria do działania 8.20 przedstawione pod uchwałę Komitetu >>
Uwagi zgłoszone przez Federację do projektu kryteriów działania 8.20 FEdKiP >>
Oficjalna podstrona z uchwałami Komitetu Monitorującego FEdKiP >>

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego ws. stanu wdrażania programu (styczeń 2024) >>
Oficjalna informacja o VIII posiedzeniu Komitetu na stronie Urzędu Marszałkowskiego >>