Aktualności

2010-07-08 Uwagi zgłoszone przez Federację do Planu Działania dla Priorytetu VII na 2011 rok

Do 8 lipca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadził konsultacje dokumentu Plan Działania dla Priorytetu VII na 2011 roku, w którym opisane zostały zasady, wymagania i promowane formy wsparcia w ramach planowanych konkursów Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku (finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Korzystając z możliwości udziału w konsultacjach ww. dokumentu, Zarząd Federacji przekazał do ROPS swoje uwagi i propozycje. Poniżej zamieszczamy projekt Planu Działania dla Priorytetu VII na 2011 rok (poddany konsultacjom), jak też przekazane do ROPS propozycje Zarządu Federacji.

 

Projekt Planu Działania dla Priorytetu VII na 2011 rok: pobierz >>>

Propozycje Zarządu Federacji do PD dla Priorytetu VII na 2011 rok: pobierz >>>