Aktualności

2012-02-17 Uwagi do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) zajęła stanowisko w sprawie przygotowywanej kolejnej edycji Mechanizmu Finansowego EOG, w którym zaplanowano komponent dedykowany organizacjom pozarządowym – Fundusz Organizacji Pozarządowych.

Swoje stanowisko Rada przekazała do konsultacji wśród organizacji pozarządowych. Federacja zabrała również głos w tej sprawie proponując kilkanaście zmian i ulepszeń w projekcie Funduszu i stanowisku Rady.

Uwagi zostały zebrane od osób i organizacji poprzez „System Komunikacji i Konsultacji” prowadzony przez Federację.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Rady (czytaj >>>), jak i naszymi uwagami i propozycjami do tego dokumentu (czytaj >>>).