Aktualności

2013-09-16 Usprawniamy miejskie konkursy

Usprawniamy miejskie konkursy - to hasło przewodnie debaty, którą organizujemy 23 września 2013 roku. Kierujemy ją do toruńskich organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych).

Co roku wyniki konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń wywołują spore emocje. Co roku powtarzają się krytyczne głosy dotyczące zasad udzielania dotacji, sposobu rozdziału środków, cięć budżetowych, poziomu wkładu własnego, różnych praktyk wydziałów Urzędu Miasta i różnego podejścia do oceny.

Podczas debaty chcemy skupić się nie tylko na wskazaniu problemów, ale przede wszystkim na możliwościach i konkretnych propozycjach ich rozwiązania. Chcemy zebrać najciekawsze wnioski,  wyrazić nasze oczekiwania i postulaty.

  • Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła kwestii merytorycznych, czyli przede wszystkim katalogu przedsięwzięć możliwych do realizacji w poszczególnych konkursach.
  • Druga część to dyskusja o kwestiach finansowych, czyli przede wszystkim o poziomie wymaganego wkładu własnego, praktykach prowadzenia negocjacji zakresu rzeczowego i finansowego ofert, radykalnych cięciach wydatków oraz formach zlecania zadań publicznych.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu „Bulwar” w Toruniu, rozpoczęcie o godz. 11.00. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do 19 września br. przesyłając faksem lub e-mailem kartę zgłoszeniową (Pobierz>>>).